1398/3/3 - 18 رمضان 1440 - 2019/5/24

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3717 | خانه نجوم | 1395/12/18 تعداد مشاهده 1449 | چاپ

یکصدو پنجاه پنجمین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

یکصد و پنجاه پنجمین باشگاه نجوم قم روز پنج شنبه 19 داسفند 1395 ساعت 18:30 در سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی برگزار می گردد.

باشگاه نجوم قم پنج شنبه هر ماه شمسی برگزار می گردد اما این باشگاه به علت پایان سال بودن در 19 اسفند برگزار خواهد شد.

در این باشگاه استاد حجه الاسلام و المسلمین محمد رضا الهی استاد نجوم راجع به مبحث اعتدال بهاری به ایراد سخن خواهند پرداخت.

رخداد نجومی امروز