1398/3/3 - 18 رمضان 1440 - 2019/5/24

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3697 | خانه نجوم | 1395/11/27 تعداد مشاهده 1635 | چاپ

برگزاری یکصد و پنجاه و چهارمین باشگاه نجوم

 

بنا بر گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی یکصد و پنجاه و چهارمین باشگاه نجوم با موضوع فن آوری فضایی روز پنج شنبه 28 بهمن 1395 ساعت 18 در سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی برگزار می گردد.
ورود در این برنامه برای عموم علاقمندان رایگان و آزاد می باشد. 

 

رخداد نجومی امروز