1398/2/29 - 13 رمضان 1440 - 2019/5/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3686 | خانه نجوم | 1395/11/03 تعداد مشاهده 1884 | چاپ

آغاز ثبت نام دوره مقدماتی نجوم

خانه نجوم قم (بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی-نجومی) دوره های آموزش نجوم خود در ترم زمستان برگزار می نماید:

برنامه ی کلاس ها به شرح زیر می باشد:

1        مقدماتی (برادران)          شنبه و دوشنبه 18:00 الی 19:30  

2        مقدماتی (خواهران)     یکشنبه وسه شنبه 18:00 الی 19:30

3               کودکان و نوجوانان                یکشنبه و سه شنبه 14 الی 17:30

 


 

 

رخداد نجومی امروز