1397/4/4 - 10 شوال 1439 - 2018/6/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3598 | وضعیت هلال | 1395/08/10 تعداد مشاهده 1636

گزارش رصد هلال ماه صفر 1438

طبق پيش بيني هاى صورت گرفته گروه هاى رصدى وابسته به ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى در روز دوشنبه ٢٩محرم ١٤٣٨ برابر با ١٠ آبان ٩٥ موفق به رؤيت هلال با چشم غير مسلح و همچنين با دوربين هاى دو چشم و تلسكوپ نگرديدند.
البته گروه مستقر در رصدخانه امام على عليه السلام موفق به ثبت هلال ماه صفر به وسيله ccd گرديد و همانگونه كه مستحضر هستيد اين گونه رؤيت ها كاربرد علمى داشته و از نظر شرعى قابل استناد نمى باشد
رخداد نجومی امروز