1397/4/4 - 10 شوال 1439 - 2018/6/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3576 | وضعیت هلال | 1395/07/10 تعداد مشاهده 1684

عدم رویت هلال ماه محرم 1438 در غروب روز شنبه 29 ذی الحجه

طبق پیش بینی های اعلام شده هیچ گزارشی مبنی بر رویت هلال ماه محرم 1438 در غروب روز شنبه 29 ذی الحجه برابر با 10 مهر 95 دریافت نگردید.
بنا به این گزارش و طبق خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله یکشنبه 30 ماه ذی الحجه می باشد و دوشنبه اول ماه محرم الحرام 1438 خواهد بود.
رخداد نجومی امروز