1397/4/4 - 10 شوال 1439 - 2018/6/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3575 | وضعیت هلال | 1395/07/08 تعداد مشاهده 1714

پنجاه و سومین شماره ماه نامه هلال منتشر شد

پنجاه و سومین شماره ماه نامه هلال منتشر شد.
این نشریه که به صورت داخلی علمی فرهنگی منتشر می شود به وضعیت هلال ماه 1438 به افق 60 شهر از شهرهای مهم جهان پرداخته است
این ماه نامه را می توانید از طریق کانال خبری تلگرام مرکز به نشانی زیر دریافت نمایید.

https://telegram.me/nojumiorgرخداد نجومی امروز