1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3557 | وضعیت هلال | 1395/06/16 تعداد مشاهده 2053

تصاویر هلال ماه ذی الحجه 1437

تصویر هلال ماه ذی الحجه 1437 در روزجمعه 12-6-95 که توسط CCD گرفته شد ومورد پردازش قرار گرفت .
قابل ذکر است که به علت وجود ابر و غبار در افق امکان رؤیت هلال با چشم غیر مسلح توسط گروه مستقر در رصدخانه امام علی علیه السلام فراهم نشد.

*تذکر مهم:این روش آشکار سازی برای شروع ماه قمری، از سوی مراجع عظام مورد قبول نمی باشد.

رخداد نجومی امروز