1398/1/2 - 14 رجب 1440 - 2019/3/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3483 | خانه نجوم | 1395/02/21 تعداد مشاهده 2350 | چاپ

گزارش تصویری برگزاری کارگاه رصد گذر عطارد توسط خانه نجوم قم

روز دوشنبه مورخه 20/2/1395 ساعت 14:30 خانه نجوم قم (بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی) میزبان جمع زیادی از مشتاقان و علاقمندان به نجوم بود. 
این برنامه که به مناسبت گذر سیاره عطارد از مقابل خورشید برگزار می شد در دو قسمت کارگاهی و رصد اجرا شد.
در قسمت کارگاه جناب آقای اصفهانی راجع به موضوع گذر و چگونگی شکل گیری آن توضیحاتی ارائه نمودند و در بخش رصد به علت ابری بودن آسمان علی رغم اینکه علاقمندان تا ساعت ها منتظر ماندند متاسفانه از رصد این رخداد نخومی محروم ماندند.





رخداد نجومی امروز