1397/12/1 - 14 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3428 | خانه نجوم | 1395/01/18 تعداد مشاهده 1196 | چاپ

برگزار ی باشگاه نجوم با عنوان" چرخه حیات ستارگان"


باشگاه نجوم با موضوع چرخه حیات ستارگان در روز پنج شنبه 19 فروردین 1395 از ساعت 18 الی 20 در محل خانه نجوم قم ( بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی) واقع در 20 متری گلستان، کوچه 11، پلاک 4، طبقه چهارم برگزار می گردد.رخداد نجومی امروز