1397/12/1 - 14 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3367 | خانه نجوم | 1394/11/28 تعداد مشاهده 1425 | چاپ

برگزاری باشگاه نجوم

به همت خانه نجوم بخش آماتوری مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی، باشگاه نجوم با عنوان" شناخت چهار نیروی بنیادی" در روز پنجشنبه مورخه 29 بهمن ماه 94 در محل مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی به آدرس 20 متری گلستان، کوچه 11، پلاک 4، طبقه 4 برگزاری می گردد.
شرکت در این برنامه برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.
ضمنا بعد از برنامه رصد آسمان هم برگزار خواهد شد.

رخداد نجومی امروز