1397/9/26 - 9 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3340 | خانه نجوم | 1394/11/11 تعداد مشاهده 1063 | چاپ

گزارش تصویری باشگاه نجوم قم

باشگاه نجوم با رویکردی متفاوت و با استقبال اعضا روز پنج شنبه هشتم بهمن ماه 1394 در محل سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی برگزار گردید.

رخداد نجومی امروز