1397/5/30 - 9 ذیحجه 1439 - 2018/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3181 | خانه نجوم | 1394/08/14 تعداد مشاهده 1323 | چاپ

برگزاری دومین باشگاه نجوم با عنوان عکاسی نجومی

به همت خانه نجوم(بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی) دومین باشگاه نجوم با عنوان عکاسی نجومی روز پنج شنبله مورخ 14/8/1394 ساعت 18 در محل خانه نجوم برگزار گردید .
در این برنامه جناب آقای احمدی و اسمی زاده راجع به عکاسی و عکاسی از آسمان شب به ایراد سخنرانی پرداختند.


رخداد نجومی امروز