1398/2/29 - 13 رمضان 1440 - 2019/5/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3120 | همايش ها | 1394/07/15 تعداد مشاهده 883 | چاپ

برگزاری باشگاه نجوم با عنوان فضا

بسمه تعالی
به همت خانه نجوم بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی به منسبت هفته جهانی فضا باشگاه نجوم با عنوان فضا  روز پنج شنبه مورخ 16/7/94 ساعت 18:30 در محل خانه نجوم برگزار می گردد.
شرکت در این ويژه برنامه برای عموم علاقمندان آزاد می باشد.

رخداد نجومی امروز