1397/12/28 - 11 رجب 1440 - 2019/3/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 2185 | خانه نجوم | 1392/11/17 تعداد مشاهده 1550 | چاپ

برگزاری کارگاه آشنایی با تقویم

بسمه تعالی

خانه نجوم قم

 (بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی- نجومی )

 برگزار می نماید :

 

کارگاه آشنایی با تقویم

زمان برگزاری : از یک شنبه ( 11 اسفند ) روز های فرد                                                     ساعت 16:30 الی 17:30 [6 جلسه]

مکان : ابتدای بلوار امین شماره 61    تلفن :15-32936311

 

مباحث مطرح در دوره :

1- انواع تقویم ها

2-  تاریخچه تقویم نگاری

3- تبدیل تقویم

4- اصول تقویم نگاری

5- استخراج تقویم شمسی و قمری و ...

مهلت ثبت نام : تا 8 اسفند  

 

"ضمنا در پايان دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا می گردد."

رخداد نجومی امروز