1398/4/30 - 17 ذیقعده 1440 - 2019/7/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 2003 | گرفتگي ها | 1391/09/08 تعداد مشاهده 2702 | چاپ

ماه گرفتی نیم سایه در 8 آذر 1391

ماه گرفتگی نیم سایه در تاریخ 8 آذر 1391 رخ خواهد داد

این گرفتی در قاره آسیا، استرالیا، اروپا، شرق آفریقا هنگام طلوع ماه  و مرکز و شمال قاره آمریکای شمالی هنگام غروب ماه  رخ خواهد داد

ماه گرفتگی ذکر شده در ساعت 18:07 به افق شهر قم به حداکثر خواهد رسید و تا ساعت 20:25 دقیقه به طول خواهد کشید

با توجه به نیم سایه بودن گرفتگی  امکان رویت با چشم وجود ندارد

رخداد نجومی امروز