1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 1962 | گرفتگي ها | 1391/03/17 تعداد مشاهده 681 | چاپ

گزارش برنامه رصد گذر زهره

گزارش رصد گذر زهره

 برنامه ريزي

خانه نجوم بخش غير حرفه ای مرکزمطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی با شروع سال جديد و بازبيني برنامه‌هاي گذردر مراكز مختلف، و تجربه گذر سال 1383 تصميم گرفت برنامه در مكاني باز همراه با اطلاع رساني همگاني برگزار نمايد.

بررسي موقعيت طلوع خورشيد در 17 خرداد، موقعيت مكاني مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فلكي ـ نجومي را با مشكل مواجه كرد. به خصوص كه رصد در ابتداي طلوع خورشيد نياز است و ما در محوطه مركز با افق 15 تا 20 درجه‌اي‌ يعني 1 تا 5/1 ساعت اختلاف رصد با طلوع خورشيد مواجه شديم.

بنابراين رصد در محوطه باز مد نظر قرار گرفت. مكان‌هاي مختلفي چون محوطه حرم، بوستان علوي و كوه خضر مكان‌هايي بودند كه مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفت. تماس مديريت كاروانسراي پاسنگان با خانه نجوم بخش غيرحرفه‌اي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فلكي ـ نجومي و تقويت احتمال حضور گروه‌هاي خارج استان در محوطه كاروانسرا و همچنين بررسي موقعيت مكاني كاروانسرا با توجه به موارد زير مكان رصد گذر ناهيد به آن مكان منتقل گرديد.

1.      تبادل اطلاعات بين گروه‌هاي مختلف نجومي، رصدي حاضر در محوطه و توسعه همكاري بين آن‌ها

2.   معرفي بيشتر بخش غيرحرفه‌‌اي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فلكي ـ  نجومي و توانايي و توانمندي آن در اجراي برنامه‌هاي رصدي

3.      معرفي جاذبه‌هاي تاريخي استان و استفاده از پتانسيل آن در جذب گردشگران نجومي

4.      تعامل بيشتر بين گروه‌ها و مراكز نجومي استان

با توجه به موارد فوق و قول مساعدت مديريت كاروانسرا در جهت تبليغ برنامه هماهنگي لازم انجام گرديد.

دراين ميان امكانات مورد نياز بررسي و تصميم گرفته شد در اين زمينه از تجهيزات مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی منجمله تلسكوپ شكستي آپو كروماتيك با چشمي 25، دوربين عكاسيcelesteron   و سه پايه آن استفاده شود. فيلترهاي رصد گذر نيز به صورت گسترده و رايگان در اختيار علاقمندان و مراجعان مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فلكي ـ  نجومي قرار گيرد.

ب) رصد.

با فرارسيدن چهارشنبه 17 خرداد علاقه‌مندان ساعت 5:10 بامداد با خودروهاي شخصي به سمت كاروانسرا حركت نموده و ساعت 5:35 به كاروانسرا رسيدند. در بين راه نيز تعدادي به جمع اعضاي خانه نجوم پيوستند.

خورشيد در كاروانسرا در ساعت 5:53 دقيقه طلوع نمود و در اندك زماني سياره ناهيد بر گونه‌ي آن خودنمايي نمود.

آقاي ميرسليم و مولايي از موسسه هفت آسمان به همراه امكاناتشان (تلسكوپ 8 اينچ دابسوني اسكاي واچر، تلسكوپ 8 اينج اسكاي واچر EQN6 و تلسكوپ شكستي و دوربين عكاسي) مجموعه خود را هدايت مي‌كردند.

آقاي سيد رضا قلمكاريان اصفهاني و همراهان ايشان از موسسه كبريا به فعاليت مستند سازي گذر ناهيد و راهنمايي حاضران پرداختند.

آقاي مقداد باقري و ابوالفضل حاجي قرباني از تعاوني رصدگران سها نيز با همراهي تعدادي از مجموعه خود تلسكوپ‌هاي مراجعان را پشتيباني نمودند.

آقاي مهدي پيوندزني با همكاري آقايان محمدعلي شيخ بهايي، مجيد داداش نژاد و مرتضي سعيدي تصوير گذر را براي عموم به نمايش گذارده و با دوربين‌هاي خود تصويربرداري نمودند.

در اين ميان با پيشنهاد آقاي اصفهاني و بررسي وضعيت مكاني، تصوير گذر از طريق روزنه‌ي سقف يكي از حجره‌ها به كف آن منتقل گرديد و شگفتي همگان را به خود جلب نمود. اين تصوير با كيفيت تمام و در ابعاد حدود 2 متر جلو‌هاي بيشتري از سطح خورشيد و پديده گذر را به نمايش گذارد.

در ساعت8:50 تا 9:04 با تمام امكانات پديده گذر بررسي شد تا شايد قطره سياه (black drop) مشاهده شود ولي تصاوير چنين چيزي را نشان نداد.

با انجام تماس سوم در ساعت 9:05 برنامه را پايان داده و تصاوير تهيه شده تنظيم گرديد.

گزارش از :مهدی پيوندزنی

رخداد نجومی امروز