1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 1931 | همايش ها | 1390/12/11 تعداد مشاهده 634 | چاپ

شرکت مرکز پژوهش های فلکی ـ نجومی در همایش ابوریحان بیرونی

جناب آقای محمد صالح نجف مدیر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی  درهمایش بزرگداشت ابوریحان بیرونی که در شهر ری  توسط مرکز نجوم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شد شرکت کرد.

این همایش به پاسداشت خدمات ابوریحان بیرونی برگزار شد از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین جوادی که درباره ابوریحان بیرونی تحقیقات فراوانی نموده اند تجلیل شد.

رخداد نجومی امروز