1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 1632 | گرفتگي ها | 1388/10/22 تعداد مشاهده 520 | چاپ

جمعه 25 ديماه 1388 خورشيد گرفتگي ( کسوف ) رخ خواهد داد

خورشيد گرفتگي جزيي ( کسوف ) جمعه 25 ديماه 1388 روي خواهد داد.

اين کسوف از آفريقا آغاز و در جنوب شرق آسيا وچين پايان مي يابد.
 به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش هاي فلکي ـ نجومي با توجه به اينکه ماه در حداکثر فاصله از زمين قرار دارد و نمي تواند تمام قرص خورشيد را بپوشاند، کسوف از نوع گرفت حلقوي می باشد، اين پديده درکشورمان به صورت جزئي (تقريبا 20 درصد) قابل رصد است.
مختصات اين رصد در شهر قم به شرح زير مي باشد:
 
1- برخورد اول ( شروع گرفتگي )  ساعت 9:15:10 دقيقه صبح
2- حداکثر گرفت  ساعت 10:19:54 دقيقه ( 8 درصد )
3- پايان گرفت  ساعت 11:29:20 دقيقه
 
 همچنين در زمان خورشيد گرفتگي فوق سياره زهره در فاصله 1 درجه و 14 دقيقه اي (مقارنه ) از اين پديده در آسمان قرار دارد.
لازم به ذکر است مشاهده کسوف با چشم غير مسلح بسيار خطرناک است لذا حتماً بايستي از عينک مخصوص رصد خورشيد استفاده شود.

يکي از تکاليفي که بر مسلمانان هنگام خورشيد گرفتگي(کسوف) واجب مي گردد نماز آيات است که از ابتداي گرفت تا پايان گرفت بايد بجا آورده شود.

جهت دريافت اطلاعات كامل در نقطه مورد نظر به نشاني زير مراجعه نماييد

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2010Jan15Agoogle.html

رخداد نجومی امروز