1397/8/23 - 6 ربیع الاول 1440 - 2018/11/14

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 1620 | گرفتگي ها | 1388/10/10 تعداد مشاهده 453 | چاپ

ماه گرفت ( خسوف ) پنجشنبه دهم دی 1388

شامگاه پنجشنبه ۱۰/۱۰/۸۸ خسوف ( ماه گرفتگی )  جزیی که در ایران نیز قابل رویت است رخ میدهد.

آنچه در قم مشاهده میشود ، بخش کمی از سطح ماه از ساعت ۲۲:۲۸  تا ۲۳: ۲۳ در سایه کامل قرار میگیرد.

با توجه به تصویر زیر و ابرناک بودن آسمان مرکز ایران احتمالا این پدیده در قم مشاهده نشود!

از ارائه اطلاعات ممنون ولي اگر ممکنه سریعتر بگذارید تا بیشتر استفاده شود
رخداد نجومی امروز