1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 1516 | گرفتگي ها | 1388/04/30 تعداد مشاهده 316 | چاپ

طولاني ترين خورشيد گرفتگي قرن فردا روي مي دهد

طولاني ترين خورشيدگرفتگي قرن فردا چهارشنبه از کشور هند آغاز و دراقيانوس آرام پايان مي گيرد، اين پديده در مناطق شرقي کشور ما نيز به صورتجزيي به هنگام طلوع خورشيد در ساعت 5:27 قابل مشاهده است.

 
از ساعت 5 و 27 دقيقه تا 7 و 40 دقيقه بامداد روز چهارشنبه 31 تيرماهبرابر با 22 ژوييه با عبور کره ماه از ميان خورشيد و زمين ، طولاني ترينخورشيد گرفتگي قرن اتفاق خواهد افتاد.
روز 13 ژوئن سال 2132 نيز خورشيد گرفتگي رخ خواهد داد که از نظر زماني طولاني تر از کسوف فردا خواهد بود.
طولاني ترين خورشيد گرفتگي قرن ، از شمال هند آغاز مي شود و پس ازعبور از شرق نپال، شمال بنگلادش، بوتان، راس شمالي ميانمار و چين ، درجزاير جنوبي ژاپن در اقيانوس آرام به پايان مي رسد.
به گزارش ايرنا ، هرچه به سمت شرق پيش مي رويم مدت زمان گرفت کاملافزايش يافته و در جزاير جنوبي کشور ژاپن بيشترين زمان گرفت را شاهدخواهيم بود .
در اين پديده خورشيد به مدت 6 دقيقه و 39 ثانيه کاملا تاريک خواهدشد، در کشور هند تاريکي کامل بين سه تا چهار دقيقه خواهد بود، درحالي کهدر شانگهاي تاريکي در حدود پنج دقيقه است.
در حال حاضرگروههاي رصدي از سراسر جهان براي تصوير برداري از اين پديده بي نظير قرن به کشور چين سفر کرده اند .
رصد اين پديده در ايران نيز انجام مي گيرد، اما اين پديده در بخشهايشرقي کشور به صورت جزيي قابل رويت است و هرچه از شرق به سمت غرب پيش برويممدت زمان گرفت کاهش مي يابد.
بيشترين طول مدت گرفت صبح هنگام در ساعت 5:27 در منطقه اي واقع در "کوهک " در مرز ايران و پاکستان قابل مشاهده خواهد بود و گروههاي رصديمختلف براي رصد اين پديده عازم منطقه شده اند.
کارشناسان به رصدگران اين پديده نجومي توصيه مي کنند براي جلوگيري از نابينايي يا آسيب به چشم ، اقدامات احتياطي را انجام دهند.
رخداد نجومی امروز